ฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม บน Website + Fanpage (ฟรี)      
       
    ฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม บน Website + Fanpage พร้อมเช่าระบบลงทะเบียน  
       
    ฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม บน Website + Fanpage พร้อมเช่าระบบลงทะเบียน และบริการ แอดมิน ดูแลระบบ  
       
    ฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม บน Website + Fanpage พร้อมเช่าระบบลงทะเบียนแบบ เวอร์ช่วนรัน และบริการ แอดมิน ดูแลระบบ  
       
       
 
ฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม บน Website + Fanpage (ฟรี)

กรุณาเตรียมข้อมูลดังนี้
1 แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
วันเวลาสถานที่ วัตถุประสงค์การจัดงาน
เสื้อ เหรียญรางวัลต่างๆ
ประเภทที่รับสมัครแข่งขัน
และลิงค์ไปสู่เวบหลักของการจัดงาน

2. ส่งรูปและข้อมูลมาที่ In box Fanpage PR-Runner.net


ส่ง

 
 

 

 

 

 

 

 
       
 
ฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม บน Website + Fanpage พร้อมเช่าระบบลงทะเบียน

กรุณาเตรียมข้อมูลดังนี้
1. แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
วันเวลาสถานที่ วัตถุประสงค์การจัดงาน
เสื้อ เหรียญรางวัลต่างๆ
ประเภทที่รับสมัครแข่งขัน
และลิงค์ไปสู่เวบหลักของการจัดงาน

2. รูปภาพต่าางๆที่ต้องการลงในหน้าประชาสัมพันธ์
3. ข้อความต่างๆที่จะลงในหน้าประชาสัมพันธ์
4. แจ้งฐานข้อมูลที่ต้องการจากผู้สมัคร
5. แจ้งการแยกรุ่นและประเภทการรับสมัคร
6. แจ้งระบบการรันรหัสหมายเลขนักวิง BIB ่
7. ส่งรูปและข้อมูลมาที่ In box Facebok Fanpage PR-Runner.net
8. คิดค่าบริการการดูแลระบบ 25,000 บาท
9. คิดค่าบริการ เป็นแอดมิน ดูแลผู้สมัคร คนละ 10 บาท


ส่ง

 
       
 
ฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม บน Website + Fanpage พร้อมเช่าระบบลงทะเบียน และบริการ แอดมิน ดูแลระบบ

กรุณาเตรียมข้อมูลดังนี้
1. แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
วันเวลาสถานที่ วัตถุประสงค์การจัดงาน
เสื้อ เหรียญรางวัลต่างๆ
ประเภทที่รับสมัครแข่งขัน
และลิงค์ไปสู่เวบหลักของการจัดงาน

2. รูปภาพต่าางๆที่ต้องการลงในหน้าประชาสัมพันธ์
3. ข้อความต่างๆที่จะลงในหน้าประชาสัมพันธ์
4. แจ้งฐานข้อมูลที่ต้องการจากผู้สมัคร
5. แจ้งการแยกรุ่นและประเภทการรับสมัคร
6. แจ้งระบบการรันรหัสหมายเลขนักวิง BIB
7. ส่งรูปและข้อมูลมาที่ In box Facebok Fanpage PR-Runner.net
8. คิดค่าบริการการดูแลระบบ 25,000 บาท
8 คิดค่าบริการ เป็นแอดมิน ดูแลผู้สมัคร คนละ 10 บาท


ส่ง

 
       
 
ฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม บน Website + Fanpage พร้อมเช่าระบบลงทะเบียนแบบ เวอร์ช่วนรัน และบริการ แอดมิน ดูแลระบบ

กรุณาเตรียมข้อมูลดังนี้
1. แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย

วันเวลาสถานที่ วัตถุประสงค์การจัดงาน
เสื้อ เหรียญรางวัลต่างๆ
ประเภทที่รับสมัครแข่งขัน
และลิงค์ไปสู่เวบหลักของการจัดงาน

2. รูปภาพต่าางๆที่ต้องการลงในหน้าประชาสัมพันธ์
3. ข้อความต่างๆที่จะลงในหน้าประชาสัมพันธ์
4. แจ้งฐานข้อมูลที่ต้องการจากผู้สมัคร
5. แจ้งการแยกรุ่นและประเภทการรับสมัคร
6. แจ้งระบบการรันรหัสหมายเลขนักวิง BIB ่
7. ส่งรูปและข้อมูลมาที่ In box Facebok Fanpage PR-Runner.net
8. คิดค่าบริการการดูแลระบบ 40,000 บาท
9. ค่าบริการ เป็นแอดมินดูแลผู้สมัคร คนละ 15 บาท


ส่ง

 
       
 
 
     

     เริ่มต้น

     หน้าแรก
     ปฏิทินกิจกรรม
     สถานะและประวัติการสมัคร
     ผลการแข่งขัน

บริษัท

เกี่ยวกับเรา
contact@sportmanorganizer.com
https://www.facebook.com/Sport-Man-Organizer

นัยทางกฏหมาย

สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2562
บริษัท สปอร์ต แมน ออร์แกไนเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ข้อกำหนดการใช้งาน
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว